Shibari art foto. Model: Eva. Bondage: Mosafir. Foto: Linafrish