Shibari foto art. EURIX, Berlin. Model: Gorgone. Shibari: Mosafir. Photo: Anastasia Filippova